• Алгачкы каарманбыз Эсенбек Мааданбеков болду

  Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал, белгилүү обончу, композитор Эсенбек Мааданбеков 1952- жылы Нарын районунда жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен маданият чөйрөсүнө аралашкан Эсенбек Мааданбеков ошол күндө ушул күнгө чейин музыка дүйнөсүнөн бошоно албай, кыргыз маданияттынын өнүп- өсүүсүнө өз салымын кошуп келет. Тактап айтканда атактуу обончу агабыз учурда И. Арабаев атындагы КМУнун Көркөм маданият жана билим берүү факультетинде болочоктогу обончу, композиторлорду тарбиялоо менен алек. Университеттин ректору, профессор Төлөбек Абдырахмановдун сунушу менен сайтыбыздагы жаңы ачылган “Биз жазабыз, биз жөнүндө жазыңыз?!” аталышындагы жаңы рубиркабызга алгачкы каарман кылып Эсенбек Мааданбеков агайыбыз жөнүндө жазууну туура көрдүк. Анткени, жогоруда белгилегендей, Эсенбек агабыздын кыргыз маданиятынын өнүгүшүнө кошкон салымы өтө зор экени талашсыз.

  Дата:2021-01-26 14:24:12 Просмотров2125 :: Подробнее...
 • факультета Художественной культуры и образования КГУ им.И.Арабаева

  Общая информация о вузе КГУ им. И. Арабаева, г.Бишкек, ул.И. Раззакова 51а;Факультет Художественной культуры и образования КГУ им. И.Арабаева, г.Бишкек, ул. Т.Саманчина 10;

  Дата:2020-09-23 09:35:58 Просмотров4444 :: Подробнее...
 • Инхану Киму присвоено звание почетного доктора КГУ имени И.Арабаева

  Инхан КИМ. Ему присвоено звание почетного доктора Кыргызского государственного университета имени И. Арабаева. Решение о присвоении звания ученого принял Ученый совет Кыргызского государственного университета. Вручил ему ректор Төлөбек Абдырахманов. 1990 - Переехал на учебу за границу в Австралию из Южной Кореи. 1992 - Способствовал раннему развитию туризма Австралии, начав с деятельности гида, затем был повышен до уровня старшего менеджера. 1996 - Основал туристическое агенство «Харбор Сити Интернешнл». 2006 - Открыл филиалы в Сеуле, Новой Зеландии и Филиппинах. 2016 - Основал «Уджу Тур».

  Дата:2020-09-16 14:35:21 Просмотров1013 :: Подробнее...
 • Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин студенттери мамлекеттик аттестациядан ийгиликтүү өтүштү

  И. Арабаев атындагы КМУнун бардык факультеттеринде мамлекеттик аттестация учурдун талабы менен онлайн-режиминде ийгиликтүү өтүп жатат. 10- июнда Көркөм маданият жана билим берүү факультетинин студенттери да ийгиликтүү өтүштү. Экзаменге катышпай калган студенттер болгон жок. Комиссиянын төрагасы мүчөлөрү менен биргеликте студенттер менен онлайн аркылуу тыгыз байланышта болушту. Аттестация АВН порталы жана Jitsi Meet программасы аркылуу алынууда. Ал үчүн атайын техникалык каражаттар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздалган бөлмө алдын ала даярдалып, бардык шарттар түзүлгөн.

 • Анкетирование студентов университета

  05.12.2019г. на Факультете художественной культуры и образования (ФХКиО) КГУ им. И. Арабаева для студентов 2-3-4 курсов было проведено электронное анкетирование "Преподаватель глазами студентов" (Приказ №01-8/657 от 22.10.2019г.). Анкетирование было организовано отделом "Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".

  Дата:2019-12-06 14:35:07 Просмотров2088 :: Подробнее...
Top