Список научных трудов

Список научных трудов

Көркөм өнөр жана дизайн кафедрасы

Илимий иштердин тизмеси

 

Учебники и методические пособии.

1.     Сыдыгалиев Ж    «Мүргүбөс талант издери»                                                                        Бишкек-2011

2.     Сыдыгалиев Ж   «Кыргыз сүрөт искусствосунун өнүгүш багыттары»                              Бишкек-2004

3.     Сыдыгалиев Ж   «Сүрөттү окутуунун байыркы методдору»                                              Бишкек-2009

4.     Сыдыгалиев Ж   «Мектепте сүрөт искусствосун  окутуунун методикалык негиздери»  Бишкек-2010

5.     Сыдыгалиев Ж   «Сүрөт искусствосу боюнча терминдердин сөздүгү»                             Бишкек-2016

6.     Сыдыгалиев Ж   «Элдик жасалга  өнөр»                                                                                Бишкеке-2014

7.     Закиров У.А       «Сүрөт» (Сырттан окуу бөлумдөрү үчүн)                                                 Бишкек-2012                                         

8.     Закиров У.А        «Сүрөт»( Күндүзгү окуу бөлүмдөрү үчүн)                                              Бишкек-2012

9.     Закиров У.А    «Дүйнөлүк көркөм маданият жана көркөм искусство тарыхы» (1-том)   Бишкек-2015 

         Закиров У.А    «Дүйнөлүк көркөм маданият жана көркөм искусство тарыхы» (2-том)    Бишкек-2015

          Закиров У.А    «Сүрөт»(Сырттан окуу бөлумүнүн студенттери үчүн)                              Бишкек-2014   

         Закиров У.А    «Сүрөт»(Бакалаврдык багыт  менен окуган күндүзгү окуу бөлүмүнүн студентери үчүн)

    10.Кайыпова Ж.Б    «Эл өнөрү элге»                                                                                             Бишкек-2011