• География, экология жана туризм факультетинде Илим күнүнө арналган конференция өттү

  12-ноябрда И. Арабаев атындагы КМУнун География, экология жана туризм факультетинин базасында 10-ноябрь Илим күнүнѳ арналган студенттик илимий-практикалык конференция География жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысы, доцент Солпуева Д.Т., факультеттин илимий иштер боюнча координатору, доцент Садыкова Г.С. жетекчилиги астында ѳткѳрүлдү. Аталган иш чарага «География», «Экология» багыты боюнча билим алган магистранттар, студенттер жана Бишкек шаарындагы №83 орто мектептин 10-11-классынын окуучулары катышышты.

  Дата:2020-11-16 13:15:06 Просмотров266 :: Подробнее...
 • В КГУ им.Арабаева на вебинаре обсудили повышение квалификации преподавателей в период пандемии

  Кыргызский государственный университет им. Арабаева, факультет географии, экологии и туризма, РЦЭ Кыргызстан при поддержке Университета ООН в Японии, проводит онлайн-вебинары в рамках 13-й Азиатско-Тихоокеанской РЦЭ конференции «Повышение потенциала для устойчивости». Как сообщает вуз, 8 октября состоялся 3-й вебинар на тему: «Развитие навыков, как обучение и расширение возможностей (переподготовка/повышение квалификации образователей в период пандемии КОВИД-19)». В вебинаре приняли участие 58 человек, 40 представителей, 16 РЦЭ из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Канады. Профессора, преподаватели и исследователи из 13 университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, представители ЮНЕСКО (Бангкок, Таиланд).

  Дата:2020-10-14 10:01:02 Просмотров759 :: Подробнее...
 • И.Арабаев атындагы КМУда эл аралык онлайн конференция өтүп жатат

  И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, РЦЭ Кыргызстан, Япониядагы БУУ университетинин колдоосу менен Азия жана Тынч океанынын 13-чү «Туруктуулук үчүн дараметти жогорулатуу» деп аталган РЦЭ конференциясын уюштурат. OO РЦЭКыргызстан 2007-жылы Япониядагы БУУ Университети тарабынан жарыяланган, глобалдык тармактын бир бөлүгү болуп саналат (дүйнө жүзү боюнча 168ден ашуун RCE), RCEлер Япониядагы БУУ Университетинин РЦЭ тейлөө борбору тарабынан координацияланат) (www.rcenetwork.org). РЦЭ, башка билим берүү мекемелери менен биргеликте, ѳнѳктѳштүк кызматташуунун ичинде чыныгы жашоого туруктуу өнүгүү принциптерин киргизүү үчүн глобалдык билим берүү мейкиндигин түзөт жана бул ОУР Декадасынын, ЦУР жетишкендиктеринин жана 2030-жылдын Күн тартибинин натыйжасы болуп саналат.

  Дата:2020-09-28 15:00:54 Просмотров1259 :: Подробнее...
 • Международная научно-практическая конференция посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды

  5 июня на базе факультета Географии, экологии и туризма КГУ им. И. Арабаева проведена ежегодная Международная научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования управления природными и социально-экономическими процессами на современном этапе», посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды. В связи с карантином конференция проведена в онлайн режиме. Конференция организована и проведена ФГЭиТ КГУ им. И. Арабаева при содействии и участии ГАООСиЛХ при Правительстве КР, Уральского государственного горного университета, Кыргызского географического общества, а также представителей ВУЗов Кыргызстана, Казахстана и России, ЦАИИЗ и др. организаций.

  Дата:2020-06-10 15:42:58 Просмотров9659 :: Подробнее...
 • Экология жана туризм кафедрасынын окутуучусу, доценттин милдетин аткаруучу Садыкова Гульнура Сулаймановнанын сабагына көз чаптырыңыз

  12- майда Экология жана туризм кафедрасында доценттин милдетин аткаруучу , б.и.к. Садыкова Гульнура Сулаймановна тарабынан «Биотехнология жана айыл чарбасын экологиялаштыруу» деген темада ЭП-1-17 группасына кезектеги сабагын өттү. Сабакта учурдун актуалдуу маселелеринен болгон айыл-чарба продукциясынын сапатын жакшыртуу, айлана – чөйрөгө тийгизген терс таасирин алдын алуу максатында биологиялык жер семирткичтерди жана коргоо каражаттарын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду.

  Дата:2020-05-14 19:30:22 Просмотров1786 :: Подробнее...
Top