• Международная научно-практическая конференция посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды

  5 июня на базе факультета Географии, экологии и туризма КГУ им. И. Арабаева проведена ежегодная Международная научно-практическая конференция «Проблемы совершенствования управления природными и социально-экономическими процессами на современном этапе», посвященной Всемирному дню охраны окружающей среды. В связи с карантином конференция проведена в онлайн режиме. Конференция организована и проведена ФГЭиТ КГУ им. И. Арабаева при содействии и участии ГАООСиЛХ при Правительстве КР, Уральского государственного горного университета, Кыргызского географического общества, а также представителей ВУЗов Кыргызстана, Казахстана и России, ЦАИИЗ и др. организаций.

  Дата:2020-06-10 15:42:58 Просмотров9117 :: Подробнее...
 • Экология жана туризм кафедрасынын окутуучусу, доценттин милдетин аткаруучу Садыкова Гульнура Сулаймановнанын сабагына көз чаптырыңыз

  12- майда Экология жана туризм кафедрасында доценттин милдетин аткаруучу , б.и.к. Садыкова Гульнура Сулаймановна тарабынан «Биотехнология жана айыл чарбасын экологиялаштыруу» деген темада ЭП-1-17 группасына кезектеги сабагын өттү. Сабакта учурдун актуалдуу маселелеринен болгон айыл-чарба продукциясынын сапатын жакшыртуу, айлана – чөйрөгө тийгизген терс таасирин алдын алуу максатында биологиялык жер семирткичтерди жана коргоо каражаттарын колдонуу мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз болду.

  Дата:2020-05-14 19:30:22 Просмотров1398 :: Подробнее...
 • Студенттерге мамлекеттик экзамендин алдындагы жалпылоо сабактары өтүлүп баштады

  География, экология жана туризм факультетинин Экология жана туризм кафедрасынын окутуучулары мамлекеттик экзамендин алдындагы жалпылоо (обзорный) дарстарын бүгүнкү күндөн баштап, буга чейин өтүп келгендей эле ZOOM программасы жана WhatsAppтын жардамы менен график боюнча өтө башташты. Алгачкылардан болуп сабакты кафедранын окутуучусу, доцент Темирбек уулу Иличбек өттү

  Дата:2020-05-13 22:48:43 Просмотров1167 :: Подробнее...
 • Экология жана туризм кафедрасынын ага окутуучусу студенттерге кружок өттү

  Экология жана туризм кафедрасынын ага окутуучусу Токталиева Гүлнура Раимбековна 3 - курс ЭПк1-17 группасынын студенттерине "КР кызыл китеби" деген темада кружок өттү. Ага факультеттин окутуучулары, ОМК нын төрайымы Сеитова М.У.,кафедранын мүчөлөрү, доцент Темирбек уулу Иличбек, доценттин милдетин аткаруучу Жантемирова К, окутуучу Багышова Ш. катышышканын кафедрадан маалымдашты

  Дата:2020-05-12 10:37:38 Просмотров1047 :: Подробнее...
 • Экология жана туризм кафедрасынын окутуучулары жыйынтыктоочу конференциясын өткөрүштү

  География, экология жана туризм факультетинин Экология жана туризм кафедрасынын окутуучулары, доценттин милдетин аткаруучу Жантемирова Калича Кенжебековна жана доцент Темирбек уулу Иличбек,"Билим сервис" турфирмасынын жетекчиси Жумабаев Таалайбектин катышуусунда Тр-1-16 группасынын студенттери менен биргеликте жыйынтыктоочу конференция өткөрүштү. Конференцияга аталган группанын студенттери толук катышышты жана алар турфирманын жетекчисине кызыккан суроолорун берип, жыйын абдан жандуу өткөнүн доцент Темирбек уулу Иличбек билдирди.

  Дата:2020-05-12 10:26:49 Просмотров1075 :: Подробнее...
Top