• Студенттер сабак учурунда

  И. Арабаев атындагы КМУнун География, экология туризм факультетинин экология кафедрасынын 4-курсунун студенттери сабак учурунда. Окутуучу Илич Темирбек уулу...

 • Для КГУ им. И.Арабаева и ОшГУ прошел семинар-тренинг проекта EPCA

  26-27 января прошел семинар-тренинг проекта EPCA (программы Erasmus+). В семинаре приняли участие преподаватели, студенты университетов, ассоциированные партнеры, представители ряда кыргызских организаций и получили ответы на вопросы. Партнеры проекта - европейские университеты из Швеции, Греции, Португалии, Литвы и Узбекистана информировали участников тренинга о процессе реализации проекта ЕРСА, разработанных инновационных учебных онлайн-курсах и электронных программах для студентов КГУ им. И.Арабаева и ОшГУ.

 • География, экология жана туризм факультетинде Илим күнүнө арналган конференция өттү

  12-ноябрда И. Арабаев атындагы КМУнун География, экология жана туризм факультетинин базасында 10-ноябрь Илим күнүнѳ арналган студенттик илимий-практикалык конференция География жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын башчысы, доцент Солпуева Д.Т., факультеттин илимий иштер боюнча координатору, доцент Садыкова Г.С. жетекчилиги астында ѳткѳрүлдү. Аталган иш чарага «География», «Экология» багыты боюнча билим алган магистранттар, студенттер жана Бишкек шаарындагы №83 орто мектептин 10-11-классынын окуучулары катышышты.

 • В КГУ им.Арабаева на вебинаре обсудили повышение квалификации преподавателей в период пандемии

  Кыргызский государственный университет им. Арабаева, факультет географии, экологии и туризма, РЦЭ Кыргызстан при поддержке Университета ООН в Японии, проводит онлайн-вебинары в рамках 13-й Азиатско-Тихоокеанской РЦЭ конференции «Повышение потенциала для устойчивости». Как сообщает вуз, 8 октября состоялся 3-й вебинар на тему: «Развитие навыков, как обучение и расширение возможностей (переподготовка/повышение квалификации образователей в период пандемии КОВИД-19)». В вебинаре приняли участие 58 человек, 40 представителей, 16 РЦЭ из 13 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Канады. Профессора, преподаватели и исследователи из 13 университетов Азиатско-Тихоокеанского региона, представители ЮНЕСКО (Бангкок, Таиланд).

 • И.Арабаев атындагы КМУда эл аралык онлайн конференция өтүп жатат

  И.Арабаев атындагы Кыргыз Мамлекеттик Университети, РЦЭ Кыргызстан, Япониядагы БУУ университетинин колдоосу менен Азия жана Тынч океанынын 13-чү «Туруктуулук үчүн дараметти жогорулатуу» деп аталган РЦЭ конференциясын уюштурат. OO РЦЭКыргызстан 2007-жылы Япониядагы БУУ Университети тарабынан жарыяланган, глобалдык тармактын бир бөлүгү болуп саналат (дүйнө жүзү боюнча 168ден ашуун RCE), RCEлер Япониядагы БУУ Университетинин РЦЭ тейлөө борбору тарабынан координацияланат) (www.rcenetwork.org). РЦЭ, башка билим берүү мекемелери менен биргеликте, ѳнѳктѳштүк кызматташуунун ичинде чыныгы жашоого туруктуу өнүгүү принциптерин киргизүү үчүн глобалдык билим берүү мейкиндигин түзөт жана бул ОУР Декадасынын, ЦУР жетишкендиктеринин жана 2030-жылдын Күн тартибинин натыйжасы болуп саналат.

Top