Новости:
"БИЛГЕ" уюму

 "БИЛГЕ" уюму

Билим — түгөнбөс байлык. "Билге" менен бирге!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

"БИЛГЕ" уюмунун эн тамгасы жана урааны:

 

 "Билге" долбоору

Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын ага окутуучусу Амантур уулу Чыңгыздын долбоору.

"БИЛГЕ" долбоору: студенттердин билимге болгон кызыгуусун күчөтүү, билимин иш жүзүнө ашырууга көндүрүү максат коюлган.

"Билге" долбоору камтыган багыттар:

► Студенттердин илимий таанып-билүүчүлүк талкуусу (дебат);

► Студенттер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► Мектептер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► Мектептер үчүн онлайн түрүндө жалпы Республикалык "БИЛГЕ" билим таймашы;

► "БИЛГЕ" уюмуна катышкан студенттердин жумасына 2 жолу онлайн  "БИЛГЕЧИЛЕР ТАЙМАШЫН" өткөрүү;

 Тарыхый жайларга саякатка баруу.

► "УЛУУДАН ӨРНӨК" –  "Билге" долбоорунун ичиндеги багыттардын бири.

"Улуудан өрнөк" долбоорунун максаты – Өлкөбүздүн чыгаан атуулдары менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу; Студенттер илим, маданият ж.б. чөйрөлөрдө таанымал болгон коомдук ишмерлер менен жолугуп, алардан үлгү-өрнөк алуусуна, муундар аралык тарбиялык байланышты бекемдөөгө багытталат; Өз кезегинде студенттер белгилүү атуулдарга суроолорун берип, маек курушат.

► "Билге" долбоорунун интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүргүзгөн иштери:

Facebook тармагында  "БИЛГЕ" уюму (шилтемени басыңыз) баракчасы;

Instagram тармагында @bılge_kg (шилтемени басыңыз) баракчасы;

YouTube тармагында "БИЛГЕ ТВ" (шилтемени басыңыз) баракчасы;

Telegam тармагында "Билге" уюму баракчасы;

WhatsApp тармагында "Билге" уюму баракчасы

ачылып, бул социалдык тармактарга "Билге" долбоорунун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар чагылдырылып турат.

 

"Билге ТВ" Youtube каналындагы маектерден:

 

 

 

 

.

 "Билге" долбоору

Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын ага окутуучусу Амантур уулу Чыңгыздын долбоору.

"БИЛГЕ" долбоору: студенттердин билимге болгон кызыгуусун күчөтүү, билимин иш жүзүнө ашырууга көндүрүү максат коюлган.

"Билге" долбоору камтыган багыттар:

► Студенттердин илимий таанып-билүүчүлүк талкуусу (дебат);

► Студенттер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► Мектептер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► "БИЛГЕ" уюмуна катышкан студенттердин жумасына 2 жолу онлайн "БИЛГЕЧИЛЕР ТАЙМАШЫН" өткөрүү;

► Тарыхый жайларга саякатка баруу.

► "УЛУУДАН ӨРНӨК" –  "Билге" долбоорунун ичиндеги багыттардын бири.

"Улуудан өрнөк" долбоорунун максаты – Өлкөбүздүн чыгаан атуулдары менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу; Студенттер илим, маданият ж.б. чөйрөлөрдө таанымал болгон коомдук ишмерлер менен жолугуп, алардан үлгү-өрнөк алуусуна, муундар аралык тарбиялык байланышты бекемдөөгө багытталат; Өз кезегинде студенттер белгилүү атуулдарга суроолорун берип, маек курушат.

► "Билге" долбоорунун интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүргүзгөн иштери:

Facebook тармагында  "БИЛГЕ" уюму (шилтемени басыңыз) баракчасы;

Instagram тармагында @bılge_kg (шилтемени басыңыз) баракчасы

YouTube тармагында "БИЛГЕ ТВ" (шилтемени басыңыз) баракчасы

Telegam тармагында "Билге" уюму баракчасы

WhatsApp тармагында "Билге" уюму баракчасы

ачылып, бул социалдык тармактарга "Билге" долбоорунун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар чагылдырылып турат.

 

 

.

 "Билге" долбоору

Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын ага окутуучусу Амантур уулу Чыңгыздын долбоору.

"БИЛГЕ" долбоору: студенттердин билимге болгон кызыгуусун күчөтүү, билимин иш жүзүнө ашырууга көндүрүү максат коюлган.

"Билге" долбоору камтыган багыттар:

► Студенттердин илимий таанып-билүүчүлүк талкуусу (дебат);

► Студенттер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► Мектептер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► "БИЛГЕ" уюмуна катышкан студенттердин жумасына 2 жолу онлайн "БИЛГЕЧИЛЕР ТАЙМАШЫН" өткөрүү;

► Тарыхый жайларга саякатка баруу.

► "УЛУУДАН ӨРНӨК" –  "Билге" долбоорунун ичиндеги багыттардын бири.

"Улуудан өрнөк" долбоорунун максаты – Өлкөбүздүн чыгаан атуулдары менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу; Студенттер илим, маданият ж.б. чөйрөлөрдө таанымал болгон коомдук ишмерлер менен жолугуп, алардан үлгү-өрнөк алуусуна, муундар аралык тарбиялык байланышты бекемдөөгө багытталат; Өз кезегинде студенттер белгилүү атуулдарга суроолорун берип, маек курушат.

► "Билге" долбоорунун интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүргүзгөн иштери:

Facebook тармагында  "БИЛГЕ" уюму (шилтемени басыңыз) баракчасы;

Instagram тармагында @bılge_kg (шилтемени басыңыз) баракчасы

YouTube тармагында "БИЛГЕ ТВ" (шилтемени басыңыз) баракчасы

Telegam тармагында "Билге" уюму баракчасы

WhatsApp тармагында "Билге" уюму баракчасы

ачылып, бул социалдык тармактарга "Билге" долбоорунун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар чагылдырылып турат.

 

 

.

 "Билге" долбоору

Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын ага окутуучусу Амантур уулу Чыңгыздын долбоору.

"БИЛГЕ" долбоору: студенттердин билимге болгон кызыгуусун күчөтүү, билимин иш жүзүнө ашырууга көндүрүү максат коюлган.

"Билге" долбоору камтыган багыттар:

► Студенттердин илимий таанып-билүүчүлүк талкуусу (дебат);

► Студенттер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► Мектептер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► "БИЛГЕ" уюмуна катышкан студенттердин жумасына 2 жолу онлайн "БИЛГЕЧИЛЕР ТАЙМАШЫН" өткөрүү;

► Тарыхый жайларга саякатка баруу.

► "УЛУУДАН ӨРНӨК" –  "Билге" долбоорунун ичиндеги багыттардын бири.

"Улуудан өрнөк" долбоорунун максаты – Өлкөбүздүн чыгаан атуулдары менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу; Студенттер илим, маданият ж.б. чөйрөлөрдө таанымал болгон коомдук ишмерлер менен жолугуп, алардан үлгү-өрнөк алуусуна, муундар аралык тарбиялык байланышты бекемдөөгө багытталат; Өз кезегинде студенттер белгилүү атуулдарга суроолорун берип, маек курушат.

► "Билге" долбоорунун интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүргүзгөн иштери:

Facebook тармагында  "БИЛГЕ" уюму (шилтемени басыңыз) баракчасы;

Instagram тармагында @bılge_kg (шилтемени басыңыз) баракчасы

YouTube тармагында "БИЛГЕ ТВ" (шилтемени басыңыз) баракчасы

Telegam тармагында "Билге" уюму баракчасы

WhatsApp тармагында "Билге" уюму баракчасы

ачылып, бул социалдык тармактарга "Билге" долбоорунун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар чагылдырылып турат.

 

 

.

 "Билге" долбоору

Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын ага окутуучусу Амантур уулу Чыңгыздын долбоору.

"БИЛГЕ" долбоору: студенттердин билимге болгон кызыгуусун күчөтүү, билимин иш жүзүнө ашырууга көндүрүү максат коюлган.

"Билге" долбоору камтыган багыттар:

► Студенттердин илимий таанып-билүүчүлүк талкуусу (дебат);

► Студенттер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► Мектептер үчүн "БИЛГЕ" билим таймашы;

► "БИЛГЕ" уюмуна катышкан студенттердин жумасына 2 жолу онлайн "БИЛГЕЧИЛЕР ТАЙМАШЫН" өткөрүү;

► Тарыхый жайларга саякатка баруу.

► "УЛУУДАН ӨРНӨК" –  "Билге" долбоорунун ичиндеги багыттардын бири.

"Улуудан өрнөк" долбоорунун максаты – Өлкөбүздүн чыгаан атуулдары менен студенттердин жолугушуусун уюштуруу; Студенттер илим, маданият ж.б. чөйрөлөрдө таанымал болгон коомдук ишмерлер менен жолугуп, алардан үлгү-өрнөк алуусуна, муундар аралык тарбиялык байланышты бекемдөөгө багытталат; Өз кезегинде студенттер белгилүү атуулдарга суроолорун берип, маек курушат.

► "Билге" долбоорунун интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүргүзгөн иштери:

Facebook тармагында  "БИЛГЕ" уюму (шилтемени басыңыз) баракчасы;

Instagram тармагында @bılge_kg (шилтемени басыңыз) баракчасы

YouTube тармагында "БИЛГЕ ТВ" (шилтемени басыңыз) баракчасы

Telegam тармагында "Билге" уюму баракчасы

WhatsApp тармагында "Билге" уюму баракчасы

ачылып, бул социалдык тармактарга "Билге" долбоорунун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар чагылдырылып турат.

 

 

.

Top