Новости:
Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын профессордук-окуиуучулар курамынын РЕЗЮМЕЛЕРИ | Резюме ППС кафедры Истории Кыргызстана и этнологии

  Жоошбекова Айнагул Рысбаевна - тарых илимдеринин доктору, профессордун милдетин аткаруучу, Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасынын башчысы.


 Курбанова  Назира  Умаровна - тарых илимдеринин доктору, профессор


 Маанаев Эгемберди Жумагулович тарых илимдеринин доктору, профессор


 Алымкулова Сынару Кадыровна тарых илимдеринин доктору, профессор


 Каана Айдаркул тарых илимдеринин доктору, профессор


 Асекова Салтанат Урумовна тарых илимдеринин кандидаты, доцент


 Айтымбет кызы Айгул - ага окутуучу


  Амантур уулу Чынгыз - ага окутуучу


 Алыкулова Гулбу Корошовна тарых илимдеринин кандидаты


 Кожомуратова Бактыгул Жангабыловна тарых илимдеринин кандидаты, доцент


Top