Новости:
График учебного процесса | Кафедра истории Кыргызстана и этнологии

Кыргызстан тарыхы жана этнология кафедрасы |

Кафедра истории Кыргызстана и этнологии

Окуу жараянынын жүрүшү | График учебного процесса

 

2020/2021-окуу жылы. 1-семестр

 

Сабактардын жүгүртмөсү | Расписание занятий

 

Бакалавр

 

1-курс

 

 

 

2-курс

 

 

 

 

3-курс

 

 

 

 

4-курс

 

 

 

 

Сабактардын жүгүртмөсү | Расписание занятий

Магистратура

1-курс

 

 

 

 

2-курс

 

 

 

 

.

Top