Новости:
Жалпы тарых кафедрасы: УМК жана типтүү программа

ТИПТҮҮ ПРОГРАММАЛАР:

 

Карасартова Ч.Ж. Эл аралык мамилелердин тарыхы. Типтүү программа.

Алымкулов К.А. Россиянын тарыхы. Типтүү программа.

Курманалиев К.А., Жыргалбекова Г.К. МПСЭО. Типтүү программа.

Темирбек уулу Идеат. Музей таануу. Типтүү программа.

Темирбек уулу Идеат. Архив таануу. Типтүү программа.

Карасартова Ч.Ж., Курбанова Н.У., Дин таануу. Типтүү программа.

Курманалиев К.А. ИПО. Типтүү программа. 

Өмүрова Ж.К. Мамлекет жана укук теориясы. Типтүү программа. 

 Жыргалбекова Г.К. Тарыхты окутуунун методикасы. Типтүү программа.

 Бакеева Б.З. Новейшая история. Типовая программа. 

Усупова Н.С. История древнего мира. Программа. 

 

 

ОКУУ-УСУЛДУК КОМПЛЕКСТЕР (ОМК):

Курумбаева Г.Д. Түрк элдеринин тарыхы. УМК

 Алымкулов К.А. Россиянын тарыхы. УМК.

Темирбек уулу Идеат. Музей таануу. УМК.

Курманалиева К.А. Алгачкы коомдук тарыхы. УМК.

Курманалиев К.А. МПСЭО 3-курс УМК

Курманалиев К.А. МПСЭО 4-курс УМК.

Зайниев Р.А. ИСВ. УМК.

Жыргалбекова Г.К. Тарыхты окутуунун методикасы. УМК.

Сейдакматов М.Ж.  Укук таануу. УМК.

 Бакеева Б.З. Новейшая история. УМК. 

Бакеева Б.З. Новая история. УМК. 

 

 

Магистратура боюнча УМК:

  Каана Айдаркул. ИМЦ. УМК. 

Каана Айдаркул. Защита прав женщин. УМК.

Каана Айдаркул. Международные стандарты ПЧ. УМК. 

Каана Айдаркул. Национальные институты. УМК

Бакеева Б.З. соц.уязв.нас. УМК.

Бакеева Б.З. Защ.прав.реб. УМК.

Бекбоева А.К. Квалитология. УМК.

Бекбоева А.К. Демография. УМК.

Алымкулов К.А. Теория прав человека. УМК. 

Top