Тарыхы

И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

ЛИНГВИСТИКА ФАКУЛЬТЕТИ

Кыскача тарыхы

Лингвистика факультети – И. Арабаев атындагы КМУнун структуралык бөлүмдөрүнүн бири. Факультеттин тарыхы 1952-жылы В.В Маяковский атындагы кыз-келиндер педагогикалык факультетинин алдында чет тилдер кафедрасы ачылган мезгилден башталат. Кафедраны биринчилерден болуп Т.В. Прищепчик жетектеген.1955-жылы филология факультетинде чет тилдери бөлүмү ачылат да, ал бөлүмдүн мугалимдери тилдик эмес факультеттерге чет тили сабагын окутушат. Бул бөлүм кийин чет тили кафедрасы болуп кайра уюшулуп,1960-жылы Б.О. Гешеленин жетекчилиги менен республиканын мектептери үчүн алгачкы чет тили мугалимдери даярдалып чыгат.

1968-жылы чет тилдери кафедрасы англис тили жана немис тили кафедралары болуп бөлүнүп, “Чет тили” адистигиндеги жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоодо Кыргызстандагы көрүнүктүү педагогдор өзүнүн баа жеткис салымын кошушкан: Т.С.Сатаров, Н.Г.Позднякова, Ф.И.Юсупов, К.О.Осмонакунова, К.Б.Бектенова,Н.Клопатович, Н.Д.Турдукеева, Д.Ж.Шаршенбекова, В.К.Мулкубатова, А.Джолдошбеков, Ш.К.Кадырова, С.А.Осмонова, Ч.С.Тулеева, С.А.Мусаева, Л.Т.Абдулдабекова, А.Б.Асылова, Э.С.Кадыркулова ж.б.

Факультеттин тарыхында талыбас эмгектин натыйжасы менен 1998-жылы абитуриенттерди жогорку окуу жайга даярдоо үчүн, ошондой эле чет тилдерин үйрөнүүнү каалоочулар үчүн чет тилдерин интенсивдүү окутуу борбору ишке кирип, борборду профессор Ш.К.Кадырова жетектейт. Даярдоо борборунун негизги максаты – жогорку окуу жайга кирүү экзамендеринин программасындагы чет тилдерин (англис, немис, француз), орус, кыргыз тилдерин терең окутуу болгон.

Бүгүнкү күндө

Лингвистика факультети 2006-жылы Лингвистика жана жаңы маалыматтар технологиясы факультети, Европалык цивилизациялар факультети, Дүйнөлүк тилдер факультети жана Гуманитардык билим берүү факультети менен Мамлекеттик тил жана маданият факультетинин айрым адистиктеринин базасында түзүлгөн. Институтту Илим жана техника жаатында Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, КРнын илимге эмгек сиңирген ишмери, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү, филология илимдеринин доктору, профессор Сыртбай Жолдошевич Мусаев жетектеп келет.

Top
  • Follows us our servcies