информация о факультете педагогики

ПЕДАГОГИКА    ФАКУЛЬТЕТИ

Педагогика факультети И.Арабаев атындагы КМУнун окуу-илимий структуралык бөлүмү болуп саналат

Педагогика факультети И.Арабаев атындагы КМУнун 80 жылга жакын мезгил ичинде төмөндөгүдөй педагогика багытындагы адистерди даярдоо боюнча иш жүргүзүүдө:
Педагогика багыты, шифр 550700

Бакалавр

күндүзгү
             
“Башталгыч билим берүү” , “Мектепке чейинки билим берүү”,  “Атайын педагогика”, “Логопедия”, “Сурдопедагогика”, Олигофренопедагогика”.

дистанттык

“Башталгыч билим берүү”, “Мектепке чейинки билим берүү”, “Логопедия”.

магистратура

күндүзгү

“Жогорку мектептин педагогикасы”, “Педагогика, психология”, “Даарылоо педагогикасы”, “Атайын педагогика”, “Башталгыч билим берүү”, “Мектепке чейинки педагогика жана психология”, “Мектепке чейинки педагогика жана методика”, “Информатиканы окутуунун теориясы жана технологиясы”, “Математиканы окутуунун теориясы жана технологиясы”

 

Азыркы учурда педагогика факультетинде төмөнкүлөр:

- «Кадам артынан кадам» тренинг борбору;

- И.Арабаевдин педагогикалык мурасын изилдөөгө жана жайылтууга арналган лаборатория;

- балдарды реабилитациялоо борбору;

- тренинг класс;

- ЮСАИДдин «Сапатуу билим» проектиси;

- библиотека, окуу залы; тренинг-борбору;

- учурдун талабына ылайык методикалык кабинеттер бар;

- инклюзивдик билим берүү лабораториясы;

- көп тилдүүлүк программасы;

- А.Р.Акунова Дүйнөлүк өнүктүрүү банкынын колдоосу менен “Таалим форум”  “Кыргыз тилин мультимедиялык каражаттар менен окутуу” долбоорунда иш алып барат;

 - Эл аралык “Төмер”  түрк тилин үйрөтүүчү борбор 2018-жылдын октябрь айынан баштап педагогика факультетинин каалаган студенттерине жумасына эки жолу түрк тилин үйрөтүп жатышат ж.б.;

 - Факультеттин базасында эки адистештирилген кенештер иш жүргүзүүдө.

Top