Абитуриентам

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. АРАБАЕВА

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  ведет образовательную деятельность по следующим направлениям:

 • Международные отношения
 • Перевод-переводоведение
 • Филология
 • Регионоведение
 • Журналистика

очное и дистанционное обучение

 • Связь с общественностью

очное и дистанционные обучение

 

На факультете Востоковеденияи  международных отношений изучают два иностранных языка: восточный язык : восточный язык (по выбору):

 • Китайский язык
 • Корейский язык
 • Японский язык
 • Персидский язык
 • Арабский язык
 • Турецкий язык  и углубленно изучается английский язык, или как основной язык английский язык и второй (по выбору) – восточный язык.

 

                                                          МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

 • Регионоведение
 • Филология
 • Международные отношения
 • Журналистика

 

С самого начала своей деятельности факультет Востоковедения и международных отношений успешно развивает международные связи и сотрудничает со многими научно-образовательными учреждениями, культурными представительными и другим организациями

Студенты факультета, на основе заключенных договоров и соглашений с зарубежными ВУЗами имеют возможность стажироваться в Иране, Китае, Японии, Турции, Корее других странах.

В настоящее время на факультете работают высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени и звания. А также иностранные преподаватели- волонтеры  из разных стран мира.

  

ФВиМО – МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

И. Арабаев атындагы Кыргыз  Мамлекеттик унверситетинин  Чыгыш таануу жана эл аралык мамилерлер факультети 19 – жылдан бери атайын адистиктер боюнча чыгыш тилдерин окутуу менен жогорку квалификациялуу адистерди даярдап келет.

Аймак жана маданият таануу    кафедрасында тышкы жана ички саясаттагы мамилелерди  жөнгө салуу боюнча, ошондой эле эл аралык программалар , долбоорлор менен иштөөчү жана кеп –кеңеш  берүүчү жаңы формациядагы серепчилер даярдалат.

Журналистикакафедрасында англис жана чыгыш тилдеринин биринде эркин суйлөй билген, эл аралык журналистиканын  стандарттарын терең өздөштүргөн адистер адистер даярдалат.

Чыгыш тилдерикафедрасында филология, котормо жана котормо таануу багытындагы адитер даярдалып, ал өзүнүн ичине фонетика, грамматика , иерглифтика жана сүйлөшүүнү үйрүнүү аспектилерин камтыйт.

Сиз эл аралык билим алууга умтулган бутуруучусузбу?

Анда билимиңизди андан ары улантуу учун бизге келиңиз. Заманбап билимдерди алуу менен озүңүздү ишеничтүү сезип, көп тилдүү чөйрөгө аралашып, эл аралык деңгээлде иштей аласыз.

             Азыркы учурда Чыгыш таануу жана эл аралык мамлелер факультетинин Кытай Эл Республикасынын Ланьчжоу, Шихэ унверситеттери жана Конфуций институту менен, Туштук Кореянын  Хангук, Ханнам, Япониянын Цукуба университеттери жана ошондой эле Туркиянын “Тика ” уюму менен студенттерди окутуу , окутуучулар арасында тажрыйба алмашуу, илим-билим жаатында конференцияларды уюштуруп, өткөрүү боюнча келишимдер каралган.

           Абитуриенттерди кабыл алуунун эрежелери:

 Келишим боюнча күндүзгү жана дистаннтык окуу бөлүмдөрүнөконкурска катышуу үчүн Жалпы републикалык тестирлөөдөн өтүү зарыл.

 

Окууга кирүүгө томөнкү документтер талап кылынат:

Орто билими жөнүндө аттестат 086 –У медициналык справкасы

3- 4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт

Паспорт

Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ОРТ)

Бишкек ш.., И. Разаков атындагы к., 51а

№4 окуу имараты

Тел: 0(312) 66 11 65 ; 66 09 72

 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. И. АРАБАЕВА

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

 

ФАКУЛЬТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  ведет образовательную деятельность по следующим направлениям:

 • Международные отношения
 • Перевод-переводоведение
 • Филология
 • Регионоведение
 • Журналистика

очное и дистанционное обучение

 • Связь с общественностью

очное и дистанционные обучение

 

На факультете Востоковеденияи  международных отношений изучают два иностранных языка: восточный язык : восточный язык (по выбору):

 • Китайский язык
 • Корейский язык
 • Японский язык
 • Персидский язык
 • Арабский язык
 • Турецкий язык  и углубленно изучается английский язык, или как основной язык английский язык и второй (по выбору) – восточный язык.

 

 

                                                     МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ

 • Регионоведение
 • Филология
 • Международные отношения
 • Журналистика

 

С самого начала своей деятельности факультет Востоковедения и международных отношений успешно развивает международные связи и сотрудничает со многими научно-образовательными учреждениями, культурными представительными и другим организациями

Студенты факультета, на основе заключенных договоров и соглашений с зарубежными ВУЗами имеют возможность стажироваться в Иране, Китае, Японии, Турции, Корее других странах.

В настоящее время на факультете работают высококвалифицированные преподаватели, имеющие ученые степени и звания. А также иностранные преподаватели- волонтеры  из разных стран мира.

               

ФВиМО – МИР ТВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 

И. Арабаев атындагы Кыргыз  Мамлекеттик унверситетинин  Чыгыш таануу жана эл аралык мамилерлер факультети 19 – жылдан бери атайын адистиктер боюнча чыгыш тилдерин окутуу менен жогорку квалификациялуу адистерди даярдап келет.

Аймак жана маданият таануу - кафедрасында тышкы жана ички саясаттагы мамилелерди  жөнгө салуу боюнча, ошондой эле эл аралык программалар , долбоорлор менен иштөөчү жана кеп –кеңеш  берүүчү жаңы формациядагы серепчилер даярдалат.

Журналистика - кафедрасында англис жана чыгыш тилдеринин биринде эркин суйлөй билген, эл аралык журналистиканын  стандарттарын терең өздөштүргөн адистер адистер даярдалат.

Чыгыш тилдери - кафедрасында филология, котормо жана котормо таануу багытындагы адитер даярдалып, ал өзүнүн ичине фонетика, грамматика , иерглифтика жана сүйлөшүүнү үйрүнүү аспектилерин камтыйт.

 

Сиз эл аралык билим алууга умтулган бутурусусузбу,

Анда билимиңизди андан ары улантуу учун бизге келиңиз. Заманбап билимдерди алуу менен озүңүздү ишеничтүү сезип, көп тилдүү чөйрөгө аралашып, эл аралык деңгээлде иштей аласыз.

             Азыркы учурда Чыгыш таануу жана эл аралык мамлелер факультетинин Кытай Эл Республикасынын Ланьчжоу, Шихэ унверситеттери жана Конфуций институту менен, Туштук Кореянын  Хангук, Ханнам, Япониянын Цукуба университеттери жана ошондой эле Туркиянын “Тика ” уюму менен студенттерди окутуу , окутуучулар арасында тажрыйба алмашуу, илим-билим жаатында конференцияларды уюштуруп, өткөрүү боюнча келишимдер каралган.

           Абитуриенттерди кабыл алуунун эрежелери:

 Келишим боюнча күндүзгү жана дистаннтык окуу бөлүмдөрүнөконкурска катышуу үчүн Жалпы републикалык тестирлөөдөн өтүү зарыл.

 

Окууга кирүүгө томөнкү документтер талап кылынат:

Орто билими жөнүндө аттестат 086 –У медициналык справкасы

3- 4 өлчөмүндөгү 6 сүрөт

Паспорт

Жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты (ОРТ)

Top