Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Окумуштуулар кеңешинин кезектеги он-лайн жыйыны өттү
Posted By: Admin Дата: 2020-05-19 11:44:21 Просмотров:11143

И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Чыгыштаануу  жана эл аралык мамилелер факультетинде 2020-жылдын 15-майында Окумуштуулар кеңешинин кезектеги  №8  жыйыны болуп өттү.Отурум он-лайн түрүндө ZOOM платформасы аркылуу болду.

 Анда отурумдун төрагасы З.А.Алымкулов күн тартибиндеги төмөнкү маселелерге токтолду:

1. 2019-2020- окуу жылына аткарылган окуу-тарбия илимий иштерди талкуулоо

2.Кафедра башчыларынын 2019-2020-окуу жылында кафедраларда аткарылган иштери боюнча отчётторду талкуулоо.

3. Он-лайн режиминдеги сабактарды өтүүнүн абалы

4. Студенттер менен болгон кайтарым байланышты бекемдөө

         Отурумда кафедра башчыларынын жыл ичинде аткарылган иштери боюнча отчёттору угулду. Ошондой эле карантин маалындагы сабактардын атайын түзүлгөн жүгүртмөсүнө ылайык, он-лайн режиминде өтүлүшү, студенттердин сабакка катышуусу жана кайтарым байланышынын жүргүзүлүшү боюнча факультет деканы кафедра башчыларынан маалымат алды жана окуу бөлүмү тарабынан кандай көзөмөл жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маселелерге токтолду. Жыйынтыгында, кафедра башчыларынын окуу жылынын жыйынтыгы боюнча ойлору угулду. Окуу төлөмдөрүнүн абалы тууралуу да сөз болду.


Top