Чыгыш тилдери кафедрасы “Бүгүнкү күндө быйтыкчалардын (смайликтердин) тилдин өнүгүшүнө тийгизген таасири” аттуу интеллектуалдык конкурс өткөрдү
Posted By: Admin Дата: 2021-12-24 16:06:43 Просмотров:2470

2021-жылдын 23-декабрында Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Чыгыш тилдери кафедрасы “Бүгүнкү күндө быйтыкчалардын (смайликтердин) тилдин өнүгүшүнө тийгизген таасири” аттуу интеллектуалдык конкурс өткөрдү.

Конкурска Филология жана Лингвистика багытында окуган студенттер курамынан турган англис тили, корей тили жана түрк тили боюнча бирден команда күч сынашты. Иш-чаранын максаты: студенттердин тил билүү жөндөмдүүлүгүн, тил үйрөнүүгө болгон кызыгуусун арттыруу ошондой эле азыркы күндө быйтыкчалар (смайлик) бүгүнкү күндө социалдык тармактарда кеңири орун алып, адам баласынын жашоосуна тийгизип жаткан оң жана терс таасиринен улам, адамдардын баарлашуу маданиятынын төмөндөшүнө алып келип жаткандыгына көңүл буруу болуп саналат. 

Жыйынтыгында калыстар тобунун чечими менен:“Dream Team”( англис тили) командасы 1-орунга,무궁화” (корей тили) командасы 2-орунга, “Tebessűm”(түрк тили) командасы 3-орунга  татыктуу болду.


Top