ЖУРНАЛИСТИКА КАФЕДРАСЫНЫН ОКУТУУЧУЛАРЫ ТРЕНИНГКЕ катышып, сертификат алышты
Posted By: Admin Дата: 2022-04-06 14:21:23 Просмотров:1749

И. Арабаев атындагы КМУнун Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультеинни журналистика кафедрасынын окутуучулары 10 жогорку окуу жайдын катарында тренингден өтүштү. «ГЕНДЕРЛИК - СЕЗИМТАЛ ЖУРНАЛИСТИКАСЫНЫН СТАНДАРТТАРЫ» аттуу трениниг Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жана Социалдык технологиялар агенствосунун «Даткайым- гендерлик теңчиликти жаңыча алып чыгуу» проектисинин алкагында уюштурулуп, 2022-жылдын 31-мартынан 2-апрелине чейин «Мэдисон» мейманканасынын жыйындар залында болуп өттү.

Тренингде дүйнөгү, анын ичинен Кыргызстандагы гендердик-сезимтал журналистиканын учурдагы абалы, андагы сакталуучу стандарттар, материалдары берүү, алып чыгуу этикети ж.б. маселелер каралып, жыйынтыгында ушул маселердин окуу процессинде колдонуу мүмкүнчүлүгү тууралуу талкуу болду. Бул иш чарага  Кыргызстандагы 10 жогорку окуу жайларынын  окутуучулары катышышты. И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинен Ш.А.Искендерова, Е.О. Нооганова жана А.А.Мамаевалар катышып келишти. Тренингдин  аягында  окутуучуларга сертификат берилди.


Top