Аймак жана маданият таануу кафедрасынын окутуучулары эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышышты
Posted By: Admin Дата: 2022-04-26 08:59:57 Просмотров:996

Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Аймак жана маданият таануу кафедрасынын доценттери Абалова Н.Ж., Молдокулова Д.Т. Эл аралык Ала-Тоо университетинде болуп өткөн “Гендер философиясы: теория жана практика” деген аталыштагы эл аралык илимий-практикалык конференцияга катышып келди.

Конференция22-апрелдеЭл аралык Ала-Тоо университетинин алкагында өткөрүлүп, философия илимдеринин доктору, профессор Эдилова Мариям Миталиповнанын 70 жылдыгына арналган.

Абалова Назгүл Жоомартовна “Гендерная идентичность: Иммануил Кант о дихотомии прекрасного/благородного пола”, Молдокулова Динара Төрөкелдиевна  “Кыргыздардын салттык коомундагы жесир аялдын социалдык статусу” (этнографиялык талаа материалдарынын негизинде) деген аталыштагы баяндама жасады.

Конференция жогорку деңгээлде уюштурулуп, көптөгөн окумуштуулар, изилдөөчүлөр катышты.


Top