• Дистанционная конференция «Мы за мир без глобальных войн»

  Преподаватель кафедры Регионоведения и культурологии Факультета Востоковедения и международных отношений Тынай Сасыкулов 20 мая 2020 года выступил с докладом на тему: “Информационное оружие как новый вид оружия массового оружия” на дистанционной научно-практической конференции молодых ученых “Мы за мир без глобальных войн”, посвященной 75-летию Победы Великой Отечественной войне.

 • Кафедра Регионоведения и культурологии участвовал на Международной конференции

  И.о.зав.кафедрой Регионоведения и культурологии Факультета Востоковедения и международных отношений Назгул Абалова выступила 17 мая 2020 года с докладом на тему “Кыргызстан: обучение в онлайн режиме в условиях пандемии короновируса” на международной он-лайн конференции “Педагогические практики и безопасность”, организованной Университетом им.Дж.Неру (Индия) совместно с Наманганским Государственным Университетом (Узбекистан) и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана(Россия). На конференции обсуждались проблемыон-лайн обучения, как безопасность и защита в дистанционном обучении, вопросы авторского права при использовании технологии для обучения, онлайн обучение через мобильные телефоны, обучение через телевидение.

 • Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Окумуштуулар кеңешинин кезектеги он-лайн жыйыны өттү

  Отурумда кафедра башчыларынын жыл ичинде аткарылган иштери боюнча отчёттору угулду. Ошондой эле карантин маалындагы сабактардын атайын түзүлгөн жүгүртмөсүнө ылайык, он-лайн режиминде өтүлүшү, студенттердин сабакка катышуусу жана кайтарым байланышы жүргүзүлүшү боюнча факультет деканы кафедра башчыларынан маалымат алды жана окуу бөлүмү тарабынан кандай көзөмөл жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маселелерге токтолду. Жыйынтыгында, кафедра башчыларынын окуу жылынын жыйынтыгы боюнча ойлору угулду. Окуу төлөмдөрүнүн абалы тууралуу да сөз болду.

 • Жеңишке 75 жыл! Аталардын эрдиги эч качан унутулбайт!

  Улуу Жеңиштин 75 жылдыгына карата, И. Арабаев атындагы КМУнун окутуучулары жана студенттери жүрөк жылыткан кызыктуу видео-роликтерди даярдашууда. Андай маанилүү роликтердин бири Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин “Аймак жана маданият таануу” кафедрасынын окутуучусу Русланов Кудайбергендин ролиги. Жаш окутуучу аталган видеону “Эч ким, эч качан унутулбайт”- деген аталышта согуштун ардагери, чоң атасы Муслимов Токтор аксакал тууралуу тарткан. Каарман жөнүндө кыскача айтсак, ал 1924-жылы Нарын облусунун Ак-Талаа районун Саз айылында жарык дүйнөгө келген. 1941-жылы Саз айылынан кан майданга чакырылып, бутуна ок тийип, 1943-жылы мекенге кайтып келүүгө мажбур болгон. Кан күйгөн согушка катышканы, фашисттер менен салгылашкан эки жылдык эрдиги эске алынып, мамлекеттик бир катар орден, медалдарга ээ болгон.

 • Студенттердин жүрөк жылыткан видео- ролигине назар салыңыз

  Чыгыш таануу жана Эл аралык мамилер факультетинин «Аймак таануу» багатынын студенттери Улуу Ата Мекендик согуштун кыргыз элинин тарыхындагы ордун баалап, поэзия тили менен өздөрүнүн сезимин жеткирүү аракетинде видео- ролик даярдашкан... Эмесе, жүрөк жылыткан төмөнкү роликке назар салыңыз...

Top