• ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА Факультета Востоковедения и международных отношени КГУ им.И.Арабаева

  КГУ им. И. Арабаева, г.Бишкек, ул.И. Раззакова 51а;Факультет Востоковедения и международных отношений КГУ им. И.Арабаева, г.Бишкек, ул. Раззакова 51, корпус №4; КГУ им. И.Арабаева – государственный ВУЗ, имеющий статус юридического лица и реализующий образовательные программы в сфере высшего, послевузовского, средне-профессионального образования. Ректор: д.и.н., профессор Абдырахманов Т.А.; Проректор по учебной работе: к.п.н., профессор Конурбаев Т.А; Декан факультета Востоковедения и международных отношений: к.филос.н., и.о.проф. Алымкулов З.А. ФакультетВостоковедения и международных отношений КГУ им. И. Арабаева Общая характеристика программ обучения: БАКАЛАВРИАТ (форма обучения: очная и с применением дистанционных образовательных технологий; общая трудоемкость освоения программы-240 кредитов;присуждаемая квалификация: бакалавр)

 • КМУДА ОНЛАЙН МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕНДЕР БАШТАЛДЫ

  Бүгүн И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамендер онлайн режимде башталды. Экзамендер Jitsi Meet программасы аркылуу алынууда. Ал үчүн атайын техникалык каражаттар жана жогорку ылдамдыктагы интернет менен камсыздалган бөлмө алдын ала даярдалган. Экзамен тапшыруучу группалар менен дагы алдын ала байланыш жүргүзүлүп, аларга программа менен иштөөнүн, экзамен тапшыруунун жол-жоболору боюнча маалыматтар берилип, атайын даярдыктар өткөрүлгөн. Алгач Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер факультетинин студенттери тапшырышты. Студенттер республиканын ар тарабынан байланышка чыгып, паспортторун көрсөтүп каттоодон өткөндөн кийин, AVN аркылуу тест тапшырышты. Тесттин жоопторун AVN автоматтык түрдө эсептеп, студенттин канча балл алганын чыгарып берди. Экзаменге техникалык себептерден же интернет байланышы жок катышпай калган студент болгон жок.

  Дата:2020-06-08 14:59:29 Просмотров9918 :: Подробнее...
 • Дистанционная конференция «Мы за мир без глобальных войн»

  Преподаватель кафедры Регионоведения и культурологии Факультета Востоковедения и международных отношений Тынай Сасыкулов 20 мая 2020 года выступил с докладом на тему: “Информационное оружие как новый вид оружия массового оружия” на дистанционной научно-практической конференции молодых ученых “Мы за мир без глобальных войн”, посвященной 75-летию Победы Великой Отечественной войне.

 • Кафедра Регионоведения и культурологии участвовал на Международной конференции

  И.о.зав.кафедрой Регионоведения и культурологии Факультета Востоковедения и международных отношений Назгул Абалова выступила 17 мая 2020 года с докладом на тему “Кыргызстан: обучение в онлайн режиме в условиях пандемии короновируса” на международной он-лайн конференции “Педагогические практики и безопасность”, организованной Университетом им.Дж.Неру (Индия) совместно с Наманганским Государственным Университетом (Узбекистан) и Московским государственным техническим университетом им. Н.Э. Баумана(Россия). На конференции обсуждались проблемыон-лайн обучения, как безопасность и защита в дистанционном обучении, вопросы авторского права при использовании технологии для обучения, онлайн обучение через мобильные телефоны, обучение через телевидение.

  Дата:2020-05-19 23:12:25 Просмотров9429 :: Подробнее...
 • Чыгыштаануу жана эл аралык мамилелер факультетинин Окумуштуулар кеңешинин кезектеги он-лайн жыйыны өттү

  Отурумда кафедра башчыларынын жыл ичинде аткарылган иштери боюнча отчёттору угулду. Ошондой эле карантин маалындагы сабактардын атайын түзүлгөн жүгүртмөсүнө ылайык, он-лайн режиминде өтүлүшү, студенттердин сабакка катышуусу жана кайтарым байланышы жүргүзүлүшү боюнча факультет деканы кафедра башчыларынан маалымат алды жана окуу бөлүмү тарабынан кандай көзөмөл жүргүзүлүп жаткандыгы тууралуу маселелерге токтолду. Жыйынтыгында, кафедра башчыларынын окуу жылынын жыйынтыгы боюнча ойлору угулду. Окуу төлөмдөрүнүн абалы тууралуу да сөз болду.

  Дата:2020-05-19 11:44:21 Просмотров9743 :: Подробнее...
Top