Международный образовательный центр КГУ приглашает иностранных студентов на языковые курсы

Языковая программа имеет три направления: обучения английскому, русскому и кыргызскому языку. [далее]

Поздравляем!!!

Поздравляем и.о. профессора факультета Биологии и химии Чалданбаеву Айгулу Кушчубековну с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук!

Дорогие учащиеся, студенты!

Уважаемые педагоги, работники образования!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! 

 

Ректор КГУ имени И.Арабаева,

профессор Т.А.Абдырахманов

Спорт всегда открывает новые возможности

Уважаемые преподаватели и сотрудники не забывайте, что тренажерный зал открыт для Вас.

Мы ждём Вас!


Новости:Лучшие студенты

Кубатбеков Изат 3-курс
Керимкул кызы Айнагул 2-курс
Токтогул кызы Нуриса 2-курс
Бекмурат кызы Алина 3-курс
Турдали кызы Зире 3-курс
Ракыбаева Бермет 3-курс
Кадыров Адилет 3-курс
Тынайбекова Бүбүсара 2-курс
Гуламали кызы Мунзира 3-курс

ПУБЛИКАЦИИ ППС

Ушу тапта жүрүп жаткан кыргыз коомундагы өзгөрүүлөр адабий процесске да олуттуу таасирин тийгизгенин байкоо анча деле кыйын эмес. Подробнее...>>>
Адам өмүрү үчүн дене тарбия менен спорттун кандай мааниси бар – сөздү оболу ушундан баштайлы. Подробнее...>>>
Автор: Ташманбет Кененсариев. Инсантаануу багытында изилдөөлөр кыргыз тарыхнаамасындагы эң жемиштүү багыттардын бири экендиги баарына маалым болуп калды. Подробнее...>>>
Борбордук Азиядагы элдердин салттуу маданиятынын келип чыгышы жана алардын өзгөчөлүктөрү жашаган аймактарына, этникалык тарыхый өнүгүшүнө байланыштуу өнүккөн. Ошол эле учурда алардын жүргүзгөн чарбасынын түрлөрүнүн, коомдук өзгөрүүлөрдүн көрсөткүчтөрүнө к Подробнее...>>>
– Байке, сиз Токтогулдун кайсыл жеринен болосуз?, – деген суроо берилгенде, чай кайнам убакыттан бери жаныбызда жаркылдап, ар нерсени айтып тамашалап, өткөн-кеткен окуялардан кеп салып, элди күлдүрүп, өзү дагы күлүп олтурган адамдын жүзү бир аз кумсара тү Подробнее...>>>

ПУБЛИКАЦИИ СТУДЕНТОВ