Новости


Алтаева Динаранын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-01-24 в 10:00:00 Алтаева Динара Исаковнанын “Кыргыз тилиндеги жардамчы атоочтор жана алардын лингвистикалык парадигмасы” аттуу кандидаттык диссертациясынын коргоосу ПодробнееСемиз Кенандын кандидаттык диссертациясынын коргоосу

2020-01-24 в 11:00:00 Семиз Кенандын “Кыргыз жана түрк тилиндеги дыйканчылык лексикасынын калыптанышы жана өнүгүшү» аттуу кандидаттык диссертациясынын коргоосу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2020-01-23 в 15:00:00 Алдын ала коргоо ПодробнееДиссертациянын коргоосу

2019-12-20 в 10:00:00 Шерова Атыргүл Каарбаевнанын «Манас» эпосунун фоностатистикасы» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот ПодробнееДиссертациянын коргоосу

2019-12-20 в 14:00:00 Тургунбаева Сеил Жеңишбековнанын «Тексттеги синтаксистик параллелизм» деген темадагы кандидаттык диссертациясынын коргоосу болот. ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-11-29 в 15:00:00 Эксперттик комиссияны бекитүү жана корутунду пикирди угуу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-11-15 в 15:00:00 Алдын ала коргоо ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-10-24 в 14:00:00 Эксперттик комиссияны бекитүү жана корутунду пикирди угуу ПодробнееДиссертациялык кенештин отуруму

2019-09-27 в 14:00:00 Эксперттик комиссияны бекитүү Подробнее