"Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".
Posted By: Admin Дата: 2019-11-01 15:36:46 Просмотров:782

01.11.2019-ж.  И. Арабаев  атындагы  КМУнун Дене тарбия бөлүмүнүн (ДТБ) жана Гуманитардык билим берүү факультетинин (ГББФ) 2-3-4 курстарынын студенттери  үчүн  «Мугалим студенттин көз карашы менен» аттуу электрондук  сурамжылоо жүргүзүлдү. (Буйрук №01-8/657, 22.10.2019-ж.). Сурамжылоо университеттин «Билим берүүнүн сапаты жана мониторинг" бөлүмү тарабынан  жана «Маалыматтык технологиялар» бөлүмү менен бирдикте уюштурулду.

01.11.2019г.  на Отделении физическгой культуры (ОФК) и на Факультете гуманитарных знаний (ФГЗ)  КГУ им. И. Арабаева для студентов 2-3-4 курсов было проведено электронное анкетирование  "Преподаватель глазами студентов" (Приказ №01-8/657 от 22.10.2019г.).  Анкетирование было организовано отделом "Качества образования и мониторинга" совместно с отделом "Информационных технологий".

 


Top