17-ноябрь Эл аралык студенттер күнү
Posted By: Admin Дата: 2022-11-18 14:58:44 Просмотров:1316

"17-ноябрь  Эл аралык студенттер күнү" 
 
Гуманитардык билимдер факультетинин "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.
Кечеде биринчи курсттун студентеринин ант берүү аземи болду. Алар келечекте мамлекеттик кызматкер болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин Кыргызстан элине кызмат кылуу үчүн арноого ант беришти.
Өз сөзүндө Мамлекеттик жана муницпиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Анттын сөздөрүн дайыма эстеп,  коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи жана  ошондой эле студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.
"17-ноябрь  Эл аралык студенттер күнү" 
 
Гуманитардык билимдер факультетинин "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.
Кечеде биринчи курсттун студентеринин ант берүү аземи болду. Алар келечекте мамлекеттик кызматкер болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин Кыргызстан элине кызмат кылуу үчүн арноого ант беришти.
Өз сөзүндө Мамлекеттик жана муницпиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Анттын сөздөрүн дайыма эстеп,  коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи жана  ошондой эле студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.
"17-ноябрь  Эл аралык студенттер күнү" 
 
Гуманитардык билимдер факультетинин "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.
Кечеде биринчи курсттун студентеринин ант берүү аземи болду. Алар келечекте мамлекеттик кызматкер болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин Кыргызстан элине кызмат кылуу үчүн арноого ант беришти.
Өз сөзүндө Мамлекеттик жана муницпиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Анттын сөздөрүн дайыма эстеп,  коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи жана  ошондой эле студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.
"17-ноябрь  Эл аралык студенттер күнү" 
 
Гуманитардык билимдер факультетинин "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.
Кечеде биринчи курсттун студентеринин ант берүү аземи болду. Алар келечекте мамлекеттик кызматкер болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин Кыргызстан элине кызмат кылуу үчүн арноого ант беришти.
Өз сөзүндө Мамлекеттик жана муницпиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Анттын сөздөрүн дайыма эстеп,  коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи жана  ошондой эле студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.
"17-ноябрь  Эл аралык студенттер күнү" 
 
Гуманитардык билимдер факультетинин "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.
Кечеде биринчи курсттун студентеринин ант берүү аземи болду. Алар келечекте мамлекеттик кызматкер болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин Кыргызстан элине кызмат кылуу үчүн арноого ант беришти.
Өз сөзүндө Мамлекеттик жана муницпиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Анттын сөздөрүн дайыма эстеп,  коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи жана  ошондой эле студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.

17-ноябрда Гуманитардык билимдер факультетинин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.

Кечеде биринчи курстун студентери Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин кыргыз элине арноого ант беришти.

Мамлекеттик жана муниципиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Ал анттын сөздөрүн дайыма эстеп, коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи. Ошондой эле, студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.

"17-ноябрь  Эл аралык студенттер күнү" 
 
Гуманитардык билимдер факультетинин "Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу" багыты боюнча жогорку курстун студенттери биринчи курстун студенттерин эл аралык студенттер күнү менен куттукташты.
Кечеде биринчи курсттун студентеринин ант берүү аземи болду. Алар келечекте мамлекеттик кызматкер болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана Мыйзамдарын ыйык сактоого, ошондой эле өз күчүн жана билимин Кыргызстан элине кызмат кылуу үчүн арноого ант беришти.
Өз сөзүндө Мамлекеттик жана муницпиалдык багытынын куратору Абдылдаева Наргиза Уркасымовна сөз сүйлөп, студенттерге кайрылды. Анттын сөздөрүн дайыма эстеп,  коюлган милдеттерди так аткаруу менен келечекте мамлекеттик кызматкердин этикасын сактоо зарылдыгын белгиледи жана  ошондой эле студенттерге өз өлкөсүн өнүктүрүү үчүн ийгиликтерди каалады.
 
 
 
 
 
"17 ноября – Международный день студентов" 
 
Студенты старших курсов по направлению «Государственное и муниципальное управление» Факультета гуманитарных знаний поздравили первокурсников гр. ГМУ-122 и провели посвящение в студенты. 
На мероприятии состоялась церемония принесения присяги студентов. Они поклялись  упорно учиться, и в будущем став государственным служащим, свято соблюдать Конституцию и Законы Кыргызской Республики, а также посвятить свои силы и знания службе народу Кыргызстана.
В своем выступлении куратор группы Абдылдаева Наргиза Уркасымовна подчеркнула о необходимости всегда помнить слова присяги, четко выполнять поставленные задачи и в будущем соблюдать этику госслужащего, а также пожелала успехов студентам во благо развития своей страны.


Top