• 17-ноябрь Эл аралык студенттер күнү

  Гуманитардык билимдер факультети

  Дата:2022-11-18 14:58:44 Просмотров539 :: Подробнее...
 • Гуманитардык билимдер факультетинин деканынын орун басары Абдыгазиева Назирага доцент окумуштуулук наамы ыйгарылды

  Гуманитардык билимдер факультетинде көп жылдан бери талыкпай эмгектенген декандын орун басары Абдыгазиева Назира Каниметовнага "Доцент" окумуштуулук наамы ыйгарылды. Факультеттин профессордук- окутуучулар курамы Абдыгазиева Назира Каниметовнаны алган окумуштуулук наамы менен куттуктап, илим жолун улантып, жогорку даражаларды багындырып, Кыргызстандын илим чөйрөсүнө салымын кошуп, жаңы муундарды тарбиялап өстүрө берсин деп каалоо тилек айтышат!

  Дата:2022-06-14 20:59:59 Просмотров5237 :: Подробнее...
 • Ишенаалы Арабаевдин 140 жылдыгына арналган "Илимдин философиясы жана методологиясы" аталыштагы конференция өттү

  И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин гуманитардык билимдер факультети, философия жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы менен биргеликте уюштурган Ишенаалы Арабаевдин 140 жылдыгына арналган "Илимдин философиясы жана методологиясы" аттуу Республикалык илимий-практикалык конференция болуп өттү. Иш-чарага КМУнун ректору Төлөбек Абдырахманов катышып ачып берди. Андан соң, "Кыргызстандагы жалпы илимдердин философиясынын абалы", "И. Арабаевдин педагогикалык ишмердүүлүгүнүн заманбаптуулугу: интеграция суроолору", "Илимдин методологиясынын калыптанышы", " Философия жана илимий мекемелер Кыргыз Республикасынын коомдук-саясий системасында, илимде, маданиятта жана кыргыз руханий турмушунда" деген темаларда пленардык докладдар окулду.

  Дата:2022-06-03 11:19:09 Просмотров5408 :: Подробнее...
 • Преподаватели кафедры психологии встретятся с выпускниками школ

  27-мая преподаватели кафедры Психология провели встречу с выпускниками музыкально педагогического колледжа им. Т. Эрматова. В этот же день заведующий кафедрой "Теология" Бектуров Э.Ш., провёл встречи с выпускниками средних школ Жайылского района: с. Бөксө-Жол; Сары-Булак; Алексеевка. В профориентационную работу подключаются все преподаватели факультета и студенты во главе с кураторами.

  Дата:2022-05-30 08:24:06 Просмотров1587 :: Подробнее...
 • Студенты гуманитарного факультета приняли участие во II СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ по направлению «Государственное и муниципальное управление»

  18-мая 2022г. студенты КГУ имени И.Арабаева Факультета гуманитарных знаний по направлению 580900 “Государственное и муниципальное управление” - Эдилбекова Чолпон и Маматиса к. Акылай приняли участие во II МЕЖВУЗОВСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ по направлению “Государственное и муниципальное управление" организованной КНУ им. Ж.Баласагына Факультетом государственного и муниципального управления. Целью олимпиады являлась совершенствование учебного процесса и повышение качества подготовки высококвалифицированных и компетентных специалистов в сфере государственного и муниципального управления, повышение интереса студентов к избранной профессии, выявление и активизация одаренной молодежи и расширение делового партнерства и взаимодействия между вузами-участниками Олимпиады. Результаты Олимпиады определены по двум направлениям:

  Дата:2022-05-19 10:39:48 Просмотров1454 :: Подробнее...
Top