Кафедра «Кыргызской литературы и технология ее обучения»

Кыргыз адабияты жана аны окутуунун технологиялары кафедрасы