• ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ для ПЕРВОКУРСНИКА

  Общая информация о вузе КГУ им. И. Арабаева, г.Бишкек, ул.И. Раззакова 51а;Институт Японоведения КГУ им. И.Арабаева, г.Бишкек, ул. Т.Саманчина 10; КГУ им. И.Арабаева – государственный ВУЗ, имеющий статус юридического лица и реализующий образовательные программы в сфере высшего, послевузовского, средне-профессионального образования. Ректор: профессор Абдырахманов Т.А.; проректор: профессор Конурбаев Т.А; директор Института Японоведения : Самаров А. Институт Японоведения КГУ им. И. Арабаева Общая характеристика программ обучения «Регионоведение» 531500 - 35000(сом) «Гостиничное дело» 600300 - 35000(сом) 4 года (бакалавриат) «Регионоведение» - 240 кредитов «Гостиничное дело» - 240 кредитов

  Дата:2020-09-18 09:28:11 Просмотров57 :: Подробнее...
 • ЯПОНТААНУ ИНСТИТУТУНУН СТУДЕНТТЕРИ МАМЛЕКЕТТИК ЭКЗАМЕНДИ ИЙГИЛИКТҮҮ ТАПШЫРЫШТЫ

  11- июнда мамлекеттик экзамендерин Японтаану институтунун студенттери да ийгиликтүү тапшырышты. Экзаменге катышпай калган студент болгон жок. Комиссиянын төрагасы мүчөлөрү менен биргеликте студенттер менен онлайн аркылуу тыгыз байланышта болушту. Жыйынтыктап айтканда экзамен ийгиликтүү аяктады.

  Дата:2020-06-16 14:19:06 Просмотров8182 :: Подробнее...
 • Японтаануу институту Окумуштуулар кеңешинин кезектеги отурумун өткөрдү

  И.Арабаев атындагы КМУнун Японтаануу институтунун Окумуштуулар кенешмесинин кезектеги отуруму апрель аягынын акыркы жумасында болуп өттү. Отурумда күн тартибине коюлган маселелер каралды. Студенттик парламенттин жыл ичинде аткарган иштери боюнча жалпы маалымат угулду.Учурдагы кырдаалга карата окуу процессинин жүрүшүнүн абалы жана көйгөйлөрү, аларды чечүүнүн жолдору, ошондой эле студенттердин окуу төлөмдөрүнүн төлөнүшүнүн абалы, окуу төлөмдөрүн төлөө тууралуу маселелер каралды

  Дата:2020-05-01 23:29:45 Просмотров1814 :: Подробнее...
 • Япон таануу институту On-line сабактарын үзгүлтүксүз өтүп жатат

  И.Арабаев атындагы КМУнун Япон таануу институту өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу институттагы студенттер менен On-line сабактарын өтүп жатышат. Институттун директору Айбек Самаровдун көрсөтмөсү боюнча институтта төмөндөгүдөй иш-чаралар жүргүзүлүүдө: Сабактардын жүгүртмөсү түзүлүп, профессордук-окутуучулар курамынын мүчөлөрү АVN, E-mail, Zoom, Whats app, Classroom программалары менен сабак өтүп, иштеп жатышат; Өтүлгөн сабактор боюнча институттун дирекциясына, окуу бөлүмүнө күнүмдүк, жумалык отчёттор берилип турат; Сабактардын отчёттору тексттик, фото, видео-сабактар түрүндө берилип жатат; Институттун 1-курстарынын ТОГУ-1-19 гр.студенттери институттун ППСке арнап, «Учитель, спасибо, за труд!» деген темада видео-ролик даярдап, тартуулашты.

  Дата:2020-04-13 15:56:19 Просмотров1043 :: Подробнее...
 • В префектуре Окинава прошел семинар организованный комапанией Релейшиншип по трудоустройству Кыргызстанцев.

  В префектуре Окинава прошел семинар организованный комапанией Релейшиншип по трудоустройству Кыргызстанцев. Данное событие имеет важное значение в Кыргызско-Японских отнощениях. Последние годы колличество наших соотечестников проживающих и работающих в стране восходящего солнца растёт с каждым годом.

  Дата:2019-12-14 13:30:22 Просмотров1764 :: Подробнее...
Top