Кулактандыруу

           

                           

Кулактандыруу!!!

                                                                                                                                                  

Кулактандыруу!!!

 

Урматтуу агай-эжейлер 21-ноябрда саат 13.00дө окуу залында (2-корпус) 2018-2019-окуу жылында ѳткөрүлгѳн окуу-талаа практикасынын жыйынтык отчету болот.

Каалоочуларга эшик ачык! 105-ауд.

 "Ацетилен. Ацетилендин алынышы жана химиялык касиеттери" деген темада ачык лаборатордук сабагы болот.

Кулактандыруу!!!

Урматтуу агай-эжейлер 11-ноябрда саат 12.00дө Хб-13-17 тайпасына Г.Э.Сатывалдиеванын органикалык химия предмети боюнча "Ацетилен. Ацетилендин алынышы жана химиялык касиеттери" деген темада ачык лаборатордук сабагы болот.

Каалоочуларга эшик ачык! 104-ауд.

 

 

Кулактандыруу!!!

Урматтуу агай-эжейлер 12.11.2019  саат 16.00дө Бр-11-16 тайпасына 409-аудиторияда б.и.к, доцент Ногойбаева Р.С. "Гаметогенез" аттуу темада ачык сабак  өттөт.

Каалоочуларга эшик ачык! 103-ауд.

 

Объявление!!!

Уважаемые преподаватели факультета "Биологии и химии" приглашаем Вас на научно-методический семинар "Недержание мочи у человека и методы профилактики", которое состоится 5-ноября в 14:00 в 409-аудитории.

 Лектор: к.м.н., доцент КРСУ Алимов Ч.Б.

С уважением кафедра Общей биологии и технологии ее обучения

 

 

Кулактандыруу!!! 

Урматтуу агай-эжейлер 04.10.2019  саат 14.00дө проф. М.М. Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасынын доценти, б.и.к. С.К. Кендирбаева Бб-13-17 тайпасына Кыргызстандын орнитофаунасы дисциплинасы боюнча "Таранчы сымалдар түркүмү" аттуу темада ачык (лекция) сабак өттөт.

Каалоочуларга эшик ачык! 103-ауд.

 

 

Кулактандыруу!!!

31.10.2019-ж. саат 10.00до Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын х.и.к., проф. Ж.С.Сагындыковдун "Техника лабораторных работ по химии", х.и.к., доцент Ж.К.Жасанакуновдун "Физика-химиялык методдорду изилдѳѳ" жана Жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын б.и.к., и.о.проф.С.Т.Бейшеналиеванын «Современные лабораторные методы исследования ВЛС» деген темадагы ачык лекциялар болду.

Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасы  

 

Кулактандыруу!!!

21-октябрь саат 10.00 до Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын х.и.к., доценттин м.а.Ж.Б.Бакеновдун 1-курстардын студенттерине Химия предмети боюнча: "I группанын S-элементтери. Щелочтуу металлдар" деген темада ачык лекция болот.  

 408-аудиториясы.

 

Кулактандыруу!!!

Урматтуу студенттер! 2018-2019 окуу жылынын 20-майында саат 1 3:00до Биология жана химия факультетинин 2 жана 3 курсунун студенттеринин педагогикалык практикасы боюнча "Кесипке карай кадам" аттуу жыйынтык конференциясы болот. 1-2-3 курстарынын студенттери жана методисттер катышууга милдеттуу.

Ѳтүү: 409аудиториясы.

 

КУЛАКТАНДЫРУУ!!!

Урматтуу "Биология жана химия" факультетинин эже-агайлары жана студенттери сиздерди 16-май саат 12:00го Ч.Айтматов атындагы чоң актовый залга (БАЗ) "Химиктер күнүнѳарналган кечебизге чакырабыз.

 Конокторго эшик ачык.

Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасы  

 

Кулактандыруу!!!

  Урматтуу 2018-19-окуу жылынын "Табигый-илимий билим берүү" багытынын бюджеттик бөлүмүнүн бүтүрүүчүлөрү!

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 22.03. 2019-жылдын №01-13/204 буйругу менен 2018-19-окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрүн (бюджет) мектептерге жана билим берүүнүн башка тармактарына бөлуштүрүү боюнча графиги: 

2019-жылдын 14-майында саат 11.00 №2 окуу корпусунун №409 жыйындар залында болот. милдеттүү түрдө катышуу керек. 

Биология жана химия факультетинин деканаты

Top