• Биология жана химия факультетинде АБИТУРИЕНТ-2020 «Ачык эшиктер» күнү уюштурулду

  21-майда саат 10:00 дө Биология жана химия факультетинде «Абитуриент-2020» алкагында «Ачык эшиктер» күнү Онлайн режиминде ZOOM платформасы аркылуу уюштурулду. Иш чараны факультеттин деканы п.и.д., профессор М.Ж.Чоров ачып, факультеттин жетимиш жылдык тарыхындагы “Табигый-илимий билим берүү”, “Биология” жана “Химия” багытындагы адистерди даярдоодогу тарыхына, факультеттеги буга чейинки жетишкендиктерге, азыркы учурдагы абалга токтолуп, басым факультетте табигый илимдерге жасалаарын айтты. Буга чейинки болуп өткөн аккредитациянын жыйынтыгы көрсөткөндөй, факультетти аяктаган бүтүрүүчүлөр баары болбосо да, дээрлик көпчүлүгү иш менен камсыз болуп жатканын кошумчалады.

  Дата:2020-05-26 12:09:53 Просмотров23 :: Подробнее...
 • БИОЛОГИЯ ЖАНА ХИМИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ОКУМУШТУУЛАР КЕҢЕШИНИН КЕЗЕКТЕГИ №8ONLANE ОТУРУМУ 21.05.2020 ӨТКӨРҮЛДҮ

  Окумуштуулар кеңешинин отурумуна курамы толугу менен катышышты, каралуучу маселелерге жооптуулар презентация менен билдирүү жасашты. Отурумдун күн тартибиндеги маселелерден тышкары, ар түрдүү маселелерде жалпы биология кафедрасынын доценттин м.а., п.и.к. Кырбашева М.Т. – Кыргыз республикасынын билим берүү отличнигине көрсөтүлдү жана 2 монография 3 методикалык колдонмо чыгарууга сунушталды. Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы Мамат Жетимишевич окумуштуулар кеңешинин мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдирүү менен отурумду жыйынтыктады.

  Дата:2020-05-22 10:10:45 Просмотров48 :: Подробнее...
 • Биология жана химия факультетинин профессору М.М.Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасынын бүтүрүүчүлɵрүнүн (бакалавр, магистр) квалификациялык иштерин алдын ала коргоосу ийгиликтүү ɵттү

  Бб-13-16 тайпасынын студенттери: Болотбек к. К., Топиболдиева У., Айтбаева Д., Бр-11-15 тайпасынан Б.Джанышева, К.Жаанбаева жана Г.Мамедовалар аткарган дипломдук иштеринин максатын, милдеттерин, аткарылган иштерин жана сунуштарын презентация менен кɵргɵзүшүп жана проект-сунуштарын кɵрсɵтɵ алышты. Дипломдук иштерди алдын ала коргоо жобосуна ылайык квалификациялык иштердин аткарылышы коюлган талаптарга толугу менен жооп берет жана МА квалификациялык иштери сунушталды. Бүтүрүүчү бакалавр-студенттеринин ичине ɵзгɵчɵ белгилеп кетүүчү дипломдук иш Д.Айтбаеванын «Биоартүрдүүлүк кафедрасынын окуу-тажрыйба аянтчасын ландшафттык проектирлɵɵ» аттуу темадагы иши жогорку денгээлде аткарылып, ланшафттык проектирлɵɵнүн 3D-проектиси кафедрага сунушталды.

  Дата:2020-05-20 15:37:25 Просмотров309 :: Подробнее...
 • Ага окутуучу Н.Д.Ниязова пландалган сабагын кызыктуу өттү

  2019-2020-жылдын 2-жарым жылдыгында ага окутуучу Н.Д.Ниязовага өз ара сабак өтүү иши тапшырылган. Анын алкагында ага окутуучу пландалган сабагын абдан кызыктуу кылып өттү. Тактап айтканда, Online режиминде Zoom платформасынын жардамы менен «Молекулалык биологиянын негиздери» предмети боюнча Бб-13-16 тайпасынын студенттерине «Дезоксирибонуклеин кислотасынын (ДНК) биосинтези» деген темада сабагын уюштурду. Аталган лабаратордук сабакта окутуунун баардык структурасы камтылып, маалыматтык слайддар, интерактивдик ыкмалар колдонулуп, страгияны көрсөткөн “Эки беттүү күндөлүк”, “Рефлекция”, “Баалоо критерийи” көргөзүлдү. Башкача айтканда сабак абдан илимий проблемалуу болду.

  Дата:2020-05-14 12:09:42 Просмотров347 :: Подробнее...
 • Биология илимдеринин кандидаты А.К. Боогачиеванын ачык сабагы студенттердин кызыгуусун жаратты

  Кафедранын доценти, б.и.к. С.О.Акуновага өз ара сабакка катышуу пландалган. Акунова С.О. “Курак анатомиясы, физиологиясы жана гигиенасы” дисциплинасы боюнча 1-курстун Бб-13-19 тайпасынын студенттерине “Жүрөк-кан тамырлар системасынын курак өзгөчөлүктөрү жана гигиенасы” деген темада он-лайн семинардык сабакты Zoom программасы менен өткөрдү. Сабакка катышкандар: п.и.к., доц.м.а. М.Т.Кырбашова жана б.и.к., проф.м.а. С.Т. Бейшеналиева. Сабактын структурасы толугу менен сакталды. Семинардык он-лайн сабак тема боюнча презентация менен коштолду, “Мээге чабуул”, “Видео-конференция” интерактивдик стратегиялар колдонулуп өтүлдү. Башка дисциплиналар жана студенттер менен байланыш тыгыз болду. Сабак талкууланып, анализденип эң жогорку деңгээлде өткөндүгү, студенттердин профессионалдык компетенцияларга ээ болуусуна шарт түзөөрү жана максатына жеткендиги белгиленди (Токтом №7, 8-май 2020 жыл).

  Дата:2020-05-14 11:21:09 Просмотров326 :: Подробнее...
Top