• Жалпы биология жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын окутуучусу ачык сабак өттү

  И.Арабаев атындагы КМУнун биология жана химия факультетинин Жалпы биология жана аны окутуунун технологиялары кафедрасынын окутуучусу Айжан Качкынбековна Боогачиева аралыктан окутуу шартында zoom.us платформасын колдонуп “Экология” предмети боюнча “Биосфера жана ноосфера, алардын түзүлүшү жана айырмачылыктары”, - деген темада ачык, семинардык сабак өттү. Бул уюштурулган окуу-усулдук иш-чара ачык сабактардын бекитилген графигине ылайык өтүлдү. Сабакка факультеттин окуу-усулдук комиссиясынын төрайымы, доцент А.О.Абдыкапарова, декандын орун басары, доцент Г.С.Усенгазиева, кафедра башчысы, профессор Г.А.Шаршеналиева, кафедранын окуу-усулдук комиссиясынын төрайымы, профессор С.Т.Бейшеналиева жана кафедранын мүчөлөрү катышты.

  Дата:2020-05-01 23:09:45 Просмотров1039 :: Подробнее...
 • Биология жана химия факультети аралыктан окутуу ишин ийгиликтүү жүргүзүүдө

  И.Арабаев атындагы КМУнин Биология жана химия факультетинин Жалпы биология кафедрасынын профессордук окутуучулар курамы өзгөчө кырдаалдар жарыяланган күндөн баштап эле аралыктан окутуу процессин ийгиликтүү алып барышууда. Факультеттин деканы, педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамат Жетимишович Чоровдун жетекчилиги астында кафедра башчысы, биология илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу Шаршеналиева Гүлнара Алтымышовнанын уюштуруусу аркылуу төмөндөгүдөй алгылыктуу окуу, окуу-усулдук, илимий жана тарбиялык иштер аткарылууда. Ар бир предмет боюнча студенттердин WatsApp топтору түзүлдү. Кафедранын кураторлору тарабынан студенттердин ушул кырдаалда кайда экендиктери такталып, аралыктан окутууга шарттары бар экендиги аныкталып, консультациялар берилди

  Дата:2020-05-01 22:47:17 Просмотров1165 :: Подробнее...
 • Давлетова Чынара Самаковна 70 жашта

  Биология жана химия факультети, университеттин ардактуу профессору, биология илимдеринин кандидаты Чынара Самаковнаны 22-апрель өтүп кеткен туулган күнү жана 70-жылдык кутман курагы менен куттуктайбыз! Сизди мыкты жетекчи, илимпоз жана окутуучу деп билебиз. Факультеттин жана университеттин өнүгүп-өсүшүндө эмгегиниз зор, ден-соолукта болуп, дагы да ийгиликтерди жарата беришиңизге тилектешпиз.

  Дата:2020-05-01 14:25:22 Просмотров946 :: Подробнее...
 • Биология жана химия факультети жетинчи ирет отурумун өткөрдү

  И.Арабаев атындагы КМУнун биология жана химия факультетинин окумуштуулар кенешинин №7 online отуруму 22-апрель күнү саат 14:00 дө өткөнүн аталган факультеттен кабарлашты. Онлайн форматында өткөн жыйынга факультеттин Окумуштуулар кеңешинин төрагасы, кафедра башчылары, координаторлор катышып, билдирүүлөрдү жасашкан жана күн тартибиндеги маселелерге токтолушкан. Окумуштуулар кеңешинин төрагасы М.Ж.Чоров, окуу процессинин жүрүшүн үзгүлтүккө учуратпай иштеп жаткан профессордук-окутуучулар курамына терең ыраазычылык билдирүү менен отурумду жыйынтыктаган

  Дата:2020-04-30 22:03:48 Просмотров1105 :: Подробнее...
 • Онлайн сабактарга өз ара катышуу, сабактын сапатын жогорулатууга болгон чоң кадам

  2020-жылдын 25-апрелинде саат 14:00 дө Биология жана химия факультетинин проф. М.М. Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасынын доц.м.а., б.и.к. Кармышова Үмүт Жолдошевнанын “Жалпы ботаника” дисциплинасынан Б-1-19 тайпасына Zoomплатформасында Оn line режимде өткөн “Уруктун түзүлүшү жана өнүп өсүшү” аталыштагы лабораториялык сабагына кафедра мүчөлөрү өз ара катышышты. Бул өз ара катышуу сабагы кафедранын окуу-методикалык комиссиясынын планына ылайык өтүлдү. Онлайн сабакка кафедранын мүчөлөрү активдүү катышышып, өз ой-пикирлерин айтышты. Онлайн-практикалык сабактын жүрүшүндө окутуучу студенттердин лекцияда алган билимдерин суроо-жооп иретинде текшерүү менен өсүмдүктөрдүн уруктары боюнча даярдалган коллекцияны, алдын ала өндүрүлгөн уруктарды, көрсөтмөлүүлүк менен даярдалган слайдды колдонуп, билимдерин бекемдеди

  Дата:2020-04-29 16:42:34 Просмотров451 :: Подробнее...
Top