• БИОЛОГДОР ЭЛ АРАЛЫК БИОЛОГИЯЛЫК КОНГРЕССКЕ КАТЫШЫШТЫ

  18-майда Биология жана химия факультетинин жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын проф.м.а., б.и.к. Бейшеналиева С.Т., п.и.д., проф.м.а. А.К. Чалданбаева жана б.и.к., проф.м.а. Г.А. Шаршеналиевалар «II ЭЛ АРАЛЫК БИОЛОГИЯЛЫК КОНГРЕССКЕ» катышышты. «Биомедицина» секциясынын отурумунда проф.м.а.Бейшеналиева С.Т., «Influence of Laparotomy Cholecystectomy on the Indicators of Lipid Peroxidation and Activity of Antioxidant Defense Enzyme in Patients with Acute Cholecystitis», «Influence of Рeptide Bioregulators on Indicators of Hemostasis in the Blood of Irradiated Experimental Animals» аттуу темаларда доклад жасады.

  Дата:2022-05-24 11:34:15 Просмотров2368 :: Подробнее...
 • Студенты биохимического факультета провел научный кружок на тему: «Друзья или враги?

  29 –апреля 2022 года на кафедре биоразнообразия им. проф.М.М.Ботбаевой факультета биологии и химии с участием студентов 1-2 курса провели студенческий научный кружок на тему: «Друзья или враги?». Присутствовали преподаватели и студенты факультета. Цель проведения кружка - ознакомление студентов с ядовитыми растениями и их влиянием на организм человека, так как это касается практической значимости с одной стороны – профилактики отравлений и с другой лечение заболеваний. Также изучение ядовитых и лекарственных растений имеет эволюционную, систематическую и экологическую значимость. Задачами явились: изучить свойства ядовитых растений, рассмотреть их применение в медицине; развитие умений отличать признаки известных ядовитых и лекарственных растений; развитие мышления.

  Дата:2022-05-12 17:59:53 Просмотров2069 :: Подробнее...
 • Биофактын студенттери Айыл- чарба министрлигинин кызматкерлери менен бирге Кегети капчыгайына карагайдын көчөтүн отургузуп келишти

  КМУнун окутуучулары жана студенттери май айындагы майрам күндөрдүн алдында КР Айыл-чарба министрлигинин кызматкерлери менен аталган капчыгайга бирге барышты. Иш- чара Айыл- чарба министрлиги демилгелеген "Жашыл Мурас" улуттук долбоорунун негизинде уюштурулду. Министрлик менен университеттин кызматкерлери жана студенттер капчыгайга жалпысынан 5000 ден ашуун карагай отургузушту.

  Дата:2022-05-11 17:58:47 Просмотров2060 :: Подробнее...
 • Жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын окутуучулары С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде болушту

  КР Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-2023-жылдарга карата билим берүү жана илим тармагын өнүктүрүүгө багытталган үч жылдык программасынын алкагында билим берүү жана илим системасын жаңы сапаттык деңгээлге көтөрүүгө, мугалимдин статусун жогорулатууга, билим берүү көйгөйлөрүн чечүүгө коомчулукту тартууга өбөлгө болуучу шарттарды түзүү жана географиялык жайгашуусун эске алуу менен жаштардын жогорку билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн теңдештирүү максатында 28-29-апрелде биология жана химия факультетинин жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын профессорлору Ч.С. Давлетова жана Г. А. Шаршеналиева С. Нааматов атындагы НМУнун профессордук-окутуучулар курамына жана студенттерге конок-лекция окушуп келишти.

  Дата:2022-05-10 13:45:08 Просмотров2279 :: Подробнее...
 • Биология жана химия факультетинде студенттер арасында интеллектуалдык таймаш өттү

  23-апрелде И.Арабаевдин 140 жылдыгына арналган «XXI кылымдын кадрлары” студенттик форумдун алкагында иш чара өткөрүлдү. Иш чараны факультеттин деканы п.и.д., профессор М.Ж. Чоров ачып, И.Арабаев жөнүндө кыскача баяндама жасады, андан соң программага ылайык кезеги менен төмөнкү таймаштар болуп өттү: “Өсүү чекити” боюнча 4-курстун студенттери Сапарбекова Э., Якубова М. (жетекчиси, доц.м.а. Кармышова У.Ж.) онлайн мезгилинде “А. Молдокеев атындагы инновациялык орто мектептинде күнөскана жана эксперименталдык участоктордун биология сабагында колдонулушунун артыкчылыктары” аттуу темада изилдөөлөрүн презентациялашты;

  Дата:2022-04-29 18:24:39 Просмотров2581 :: Подробнее...
Top