Биохимиянын окутуучулары ветеринарларга сабак өтүштү
Posted By: Admin Дата: 2019-11-11 11:08:09 Просмотров:13681

 КРнын  Айыл-чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министирлигине караштуу, Ветеринардык дары-дармек каражаттарын, тоюттарды жана тоют кошулмаларын каттоо жана сертификациялоо борборунун кызматкерлерине квалификациясын жогорулатуу учун химия жана микробиология боюнча семинарларды Химия боюнча кафедранын профессору .

Ж. Сагындыков, доцент Ж.К. Жаснакунов  жана биохимия боюнча жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын проф. м.а. Бейшеналиева С. консультация иретинде  аталган мекеменин кызматкерлерине сабак өткөрүштү.


Top