Биология жана химия факультетинде кандидаттык иш талкууланды
Posted By: Admin Дата: 2019-11-14 15:59:51 Просмотров:13674

Профессор М.М. Ботбаева атындагы биоартүрдүүлүк кафедрасынын изденүүчүсү Максутбекова Гүлжанат Тилеубаевнанын 03.02.01 - Ботаника адистиги боюнча кандидаттык окумуштуулук даражасынын алдын ала экспертизасы болуп өттү.

 

 

Болочоктогу окумуштуунун изденүүдөгү темасы "Жезказган өндүрүштүк аймагынын (Жезказган жана Сатпаев шаарларынын мисалында) отургузулган жашыл өсүмдүктөрүнүн учурдагы техногендик булгануу шартындагы абалы" деп аталат. Илимий жетекчиси - б.и.к., проф. м.а. Ахматов М.К.

 


Top