КМУнун аспирантура бөлүмүндө "Биотехнология" илимий адистик ачылды
Posted By: Admin Дата: 2022-01-28 13:26:24 Просмотров:3236

Илимий педагогикалык кадрларды кайра даярдоо максатында жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №327 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын илимий жана илимий- педагогикалык кадрларды даярдоо жөнүндөгү" 29- пунктуна ылайык, Билим берүү жана илим минитрлигинин буйругу менен И. Арабаев атындагы КМУнун аспирантура бөлүмү "Биотехнология" илимий адистиги менен толукталды.


Top