Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасында ачык сабак
Posted By: Admin Дата: 2022-11-25 12:06:54 Просмотров:2366

И.Арабаевдин 140 жылдыгына карата биология жана химия факультетинин  Химия жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын окутуучусу Сыргакбек кызы Динара Аналитикалык химия дисциплинасы боюнча 2-курстун Хк-11-21 тайпасына “III группанын катиондору” аттуу темада лабораториялык ачык сабак  өттү. Сабак эксперименттерди көрсөтүү жана презентациялар менен коштолуп, студенттердин жана катышуучулардын кызыгуусун арттырып, жыйынтыгында талкууланып, жагымдуу сын-пикирлер айтылды.


Top