“Нарын дарыясынын микробионтторун изилдөө” аттуу темада конок-лекция өткөрүлдү
Posted By: Admin Дата: 2023-02-10 15:29:42 Просмотров:1811

И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Илимий китепканасындаС.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Табигый илимдик билим берүү жана дене тарбия кафедрасынын башчысы, б.и.к., доц. Н. Ибраева “Нарын дарыясынын микробионтторун изилдөө” аттуу темада конок-лекция өткөрдү.

Лекцияга И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин биология жана химия факультетинин профессордук-окутуучулар курамы, студенттери, магистранттары  жана аспиранттары катышышты.


Top