Ага окутуучу Улай Чымыровна биологдорго ачык сабак өттү
Posted By: Admin Дата: 2019-04-27 13:23:53 Просмотров:11943

     2019-жылдын 11-апрелде Биология жана химия факультетинин "Биоартүүрдүлүк" кафедрасынын ага окутуучусу, доцент Сапарбаева Улай Чымыровна келечектеги биолог мугалимдерине ачык сабак өттү.

Ачык сабактын темасы "Генетиканын закондору" аттуу деп аталып, аталган кафедранын Бк-1-18 группасынын студенттери катышты.

Сабак жогорку денгээлде өткөндүгүн профессордук-окутуучулар курамы айтышты.


Top