Билим берүү айдыңында талапка ээ болгон педагогикалык адистиктерди даярдоодогу актуалдуу көйгөйлөр: теориядан практикага
Posted By: Admin Дата: 2019-04-27 13:55:54 Просмотров:12137

Апта башында А.Мырсабеков атындагы Ош гуманитардык-педагогикалык иснтитутунда болуп өткөн «Билим берүү айдыңында талапка ээ болгон педагогикалык адистиктерди даярдоодогу актуалдуу көйгөйлөр: теориядан практикага" аттуу эл аралык илимий-педагогикалык форумга КМУнун окутуучулары катышып келишти.

Биология жана химия факультетинин ага окутуучусу, б.и.к., доцент Абдыкапарова Айгүл Осмоновна предметтерди окутуунун усулу 3-секцияда "Биологияны окутууда окуучулардын экологиялык билимдерин өркүндөтүү" аттуу темада илимий баяндамасын окуду.

 


Top