Табигый илимдер жана медицина боюнча I эл аралык конгресске профессор Салкын Бейшеналиева катышып келди
Posted By: Admin Дата: 2019-04-29 18:29:54 Просмотров:12197

    21-23-апрель күндөрү түрк дүйнөсүнүн Табигый илимдер жана медицина боюнча I эл аралык конгрессинде Биология жана химия факультетинин Жалпы биология жана аны окутуунун технологиясы кафедрасынын профессордун м.а., б.и.к., Салкын Бейшеналиева катышып келди.

Конгрессте Салкын Бейшеналиева «Лапароскопиялык холестистэктомиядан кийин өнөкөт таштуу холестит менен ооруган оорулуулардын өт баштыкчасынан бөлүнүп алынган пептиддик фракцияларды салыштырмалуу талдоо» деген темада илимий баяндама окуду.


Top