Новости


Защита № 24 докторской диссертации Бурулкан Сапаровны и предзащита Нуркуловой М. и Досмановой Г.

2017-06-30 в 14:00:00 Чокошева Бурулкан Сапаровна “Башталгыч класстарда кыргыз тилин текстке байланыштуу окутуунун технологиясын моделдештирүү” аттуу 13.00.02- окутуунун жана тарбиялоонун теориясы менен методикасы (кыргыз тили) адистиги боюнча педагогика илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациясы корголот. ПодробнееЗащита № 23 и предзащита Байтиковой Б. и Иманакуновой К.

2017-05-26 в 14:00:00 Защита докторской диссертации Акуновой А.Р. Подробнее28 апреля 2017 г. - Защита № 22

2017-04-28 в 13:00:00 Защита Шумской Н. и Касаболотовой Г. Подробнее14 апреля 2017 г. - Предзащита № 21

2017-04-14 в 13:00:00 Предзащита № 21 диссертаций Таштанкуловой Женишгул Жээнчороевны 13.00.02 (русский язык) и Куликовских Нелли Алимжановны 19.00.07 (пед. психология) Подробнее24 марта 2017 г. - Защита № 20

2017-03-24 в 13:00:00 Защита диссертаций Мадумаровой М.М. и Сулейменовой Г.А. Подробнее10 марта 2017 г. - Предзащита № 19

2017-03-10 в 13:00:00 предзащита Кожогелдиевой Мээрим Абдыкалыковны и Касаболотовой Подробнее24 февраля 2017 года заседание № 18

2017-02-24 в 14:00:00 Защита докторской диссертации Сыдыкбаевой М. и предзащита соискателей ПодробнееСписок очередности от 04.02. 2017 года

2017-02-04 в 00:00:00 СПИСОК ОЧЕРЕДНОСТИ от 04.02.2017г. Подробнее20 января 2017 года заседание №17

2017-01-20 в 12:30:00 Защита докторской диссертации Акматова Б.М. и предзащита соискателей Шумской Н.А. и Акуновой А.Р. Подробнее23 декабря 2016 года заседание № 16

2016-12-23 в 13:00:00 Защита кандидатской диссертации Абдраевой Н.Э. и предзащита диссертаций соискателей Мадумаровой М.К. и Сулейменовой Г.А. Подробнее02 декабря 2016 г. ПРЕДЗАЩИТА. Заседание № 15

2016-12-02 в 12:00:00 Предзащита докторских диссертаций Акматова Б.М. и Сыдыковой М.М. Подробнее